VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 08-11-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
2
Algemene bijlage
PLEIN-121108-besluitenlijst begroting.doc (pdf, 237 KB)
PLEIN-121108-notulen begrotingsraad.doc (pdf, 364 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage