VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 09-02-2012 21:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
2
5
1
1
Algemene bijlage
PLEIN-120209-besluitenlijst.pdf (pdf, 83.5 KB)
PLEIN-120209-notulen Raad.pdf (pdf, 177.09 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage