VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 12-12-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
4
1
7
8
3
14
3
2
0
0
0
Algemene bijlage
131212-Besluitenlijst.doc (pdf, 89 KB)
131212-raad-00-agenda.doc (pdf, 41.5 KB)
131212-raad-notulen.doc (pdf, 197.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage