VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 17-10-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
2
1
2
5
2
2
1
0
Algemene bijlage
131017-besluitenlijst gemeenteraad.doc (pdf, 92 KB)
131017-notulen raadsvergadering.doc (pdf, 100.5 KB)
131017-raad-00-agenda.doc (pdf, 41.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage