VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 06-06-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
0
2
1
8
5
5
4
3
15
2
3
8
7
1
1
0
Algemene bijlage
130606- besluitenlijst Raad.doc (pdf, 99,50 KB)
130606- notulen Raad.pdf (pdf, 255,50 KB)
130606-raad-00-agenda.doc (pdf, 45,50 KB)
130606-raad-02-actualiteitenuurtje mw Commissaris-parkje tussen Heerenduinweg en Grote Beerstraat.pdf (pdf, 45,59 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage