VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 11-06-2015 21:30 uur


Raadzaal
0
12
0
0
2
18
0
2
10
4
6
9
6
5
5
7
6
6
6
0
Algemene bijlage
150611-raad-00-besluitenlijst raadsvergadering.pdf (pdf, 37.78 KB)
150611-raad-notulen raadsvergadering.pdf (pdf, 161 KB)
150611-raad-00-agenda.pdf (pdf, 45 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage