VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 17-12-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
4
7
9
6
3
4
3
6
3
3
2
2
2
5
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
151217-besluitenlijst Raad.pdf (pdf, 37.96 KB)
151217-notulen Raad.pdf (pdf, 113.42 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage