VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 22-01-2015 21:15 uur


Raadzaal
0
0
0
2
1
0
4
2
3
1
0
Algemene bijlage
150122-raad-00-agenda.doc (pdf, 39 KB)
150122-raad-02-inspraak J Zwakman - windturbines.pdf (pdf, 72.87 KB)
150122-raad-besluitenlijst.docx (pdf, 21.52 KB)
150122-raad-notulen.doc (pdf, 76.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage