VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 05-11-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
6
14
0
Algemene bijlage
151105-raad-besluitenlijst.pdf (pdf, 32.02 KB)
151105-00-notulen raadsvergadering.pdf (pdf, 212.5 KB)
151105-raad-00-agenda.pdf (pdf, 32.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage