Raadsvergadering 06 juli 2017 16:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • 3

  Perspectiefnota

  Raadzaal, Besluitvorming
  In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting definitief vast. Het college stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve. Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven daarvoor zijn: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid.
  1ste termijn algemene beschouwingen, indiening amendementen en moties
  1ste termijn Reactie van het college
  18.00 – 19.00 uur pauze
  2de termijn – debat over perspectiefnota en amendementen
  Stemming, amendementen en daarna de perspectiefnota
  2de termijn - moties
  Stemming moties
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)