Cursus Politiek Actief in Velsen

Cursus Politiek Actief in Velsen

De gemeenteraad van Velsen organiseert in januari/ februari 2017 de cursus ‘Politiek Actief in Velsen’. Hiermee wil de gemeente inwoners enthousiast maken om (politiek) actief te worden.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus ‘Politiek Actief in Velsen’ is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Programma

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en het bijwonen van een raadsvergadering. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Raadsleden geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Bijeenkomst 1 op maandag 16 januari 2017: Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
  • Bijeenkomst 2 op maandag 6 februari 2017: De gemeente
  • Bijeenkomst 3 op maandag 13 februari 2017: De gemeenteraad
  • Donderdag  9 maart 2017 om 18.00 uur:  Raadsvergadering bijwonen
  • Dinsdag 14 maart 2017 om 19.30 uur:  Simulatie van een raadsvergadering      

 

De cursus wordt gehouden van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Velsen. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen.  Voor deze cursus hebben we ruimte voor maximaal 25 deelnemers. Bij hoge belangstelling zal er een tweede cursus worden opgestart.

Aanmelden

Woont u in Velsen en bent u in maart 2018 minimaal 18 jaar, dan kunt u zich tot uiterlijk 1 januari 2017 aanmelden voor deze cursus dooreen mail te sturen naar griffie@velsen.nl  graag met vermelding van uw naam, telefoonnummer contactgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Velsen (0255) 567200 , e-mail griffie@velsen.nl.