Burgerinitiatief

Breng uw idee in via het burgerinitiatief

Heeft u plannen of ideeën waarvan u vindt dat de gemeente Velsen er wat mee zou moeten? Via het zogenaamd burgerinitiatief kunt u dit soort onderwerpen, plannen of voorstellen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Het kan gaan om kwesties die uw buurt, straat of wijk betreffen, maar ook de hele stad. Heeft u een goed idee voor Velsen zoals nieuwe vormen van dienstverlening, bijzondere ontmoetingsplekken voor ouderen of een jongerenplatform? Met het burgerinitiatief kunt u uw voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Voordat u aan de slag gaat met het opstellen van het voorstel, is het raadzaam contact op te nemen met een van de griffiemedewerkers van de gemeente Velsen tel. 0255 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl . Zij kunnen u adviseren over de procedure en u begeleiden bij het indienen van uw burgerinitiatief.

 

Uitzonderingen

Een burgerinitiatief mag over veel onderwerpen gaan, maar niet over:

- een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad

- een vraag over het gemeentelijk beleid

- een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur

- een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur

- een onderwerp waarover korter dan twee jaar geleden een besluit is genomen.

- privé-aangelegenheden.

Als het voorstel voldoet aan alle voorwaarden, dan komt het op de agenda van de eerstvolgende Carrousel.  U kunt het voorstel tijdens een sessie mondeling toelichten.
Daarna besluiten de raadsleden of het voorstel in aanmerking komt voor een raadsvergadering.

Als het burgerinitiatief door de raad wordt besproken, zal na afloop het besluit van de raad aan u meegedeeld worden.