Contact met de raad

De gemeenteraad behartigt de algemene belangen van de gemeente Velsen en haar inwoners. Als u een onderwerp behandeld wil zien dat van algemeen belang is, kunt u dat op verschillende manieren aan de orde stellen. De gemeenteraad van Velsen betrekt  graag de inwoners van Velsen bij zijn werk. Daarom zijn er veel mogelijkheden rondom het Raadsplein en buiten het Raadsplein om met de raadsleden in contact te komen.

 

Het Raadsplein is de verzamelnaam voor de vergaderingen van de raad. Hieronder vallen de informatieve en de voorbereidende sessies (de 'Carrousel') en de besluitvormende raadsvergadering. De agenda's worden gepubliceerd op deze website. De vergaderingen vinden meestal plaats op de donderdag vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom om tijdens de vergaderingen op de publieke tribune plaats te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om rondom en buiten de vergaderingen van het Raadsplein invloed uit te oefenen.  Lees meer onder het kopje Contact rondom het Raadsplein.

 

Via de website kunt u zich ook abonneren op het emailabonnement van de gemeenteraad. U ontvangt dan een mail met een link naar de agenda van de komende vergadering van het Raadsplein. U kunt zich ook op bepaalde onderwerpen of nieuwe berichten over een van de zeven kernen abonneren. Klik hier

Per 1 maart 2015 ziet de omgeving van de regelingenbank er anders uit. Voortaan gaat u na het aanklikken van onderstaande link rechtstreeks naar de omgeving van www.overheid.nl. Het mooie hiervan is dat dan ook de regelingen van de provincie en het waterschap te vinden zijn, die gelden voor het gebied van de gemeente Velsen.

Link:

http://zoekdienst.overheid.nl/CVDR/CVDRResultaat.aspx?postcode=1970&datumgeldendop=25-02-2015&searchtype=Simple&sortby=alternativetitle%2fascending