Inspreken sessie of actualiteitenuurtje

Spreek in bij een sessie

Bij sommige onderwerpen die in een sessie worden behandeld kunt u inspreken. In het algemeen krijgt u daarvoor drie minuten tijd. De agendacommissie van de raad bepaalt bij welke onderwerpen kan worden ingesproken en houdt daarbij rekening met bijvoorbeeld de voorbereidingsprocedure (heeft er al een inspraakronde plaatsgevonden) en ook met de beleidsvrijheid (valt er nog iets te kiezen).

Als u wilt inspreken moet u zich van te voren (uiterlijk de woensdag, 16.00 uur, voorafgaand aan de vergadering) aanmelden bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail: griffie@velsen.nl

 

Inspreken bij het actualiteitenuurtje

 De raadsvergadering begint in het algemeen met een actualiteitenuurtje waar u als inwoner van Velsen de kans krijgt om een onderwerp dat actueel is, onder de aandacht te brengen van de raadsleden. Over onderwerpen die op de raadsagenda staan kan niet worden ingesproken. De raadsleden kunnen een inhoudelijke reactie geven op het onderwerp of een voorstel doen voor verdere behandeling. Zo kan de raad aan het college vragen het onderwerp af te handelen en hierover de raad te berichten. Ook kan de raad besluiten dat het onderwerp in een sessie aan de orde zou moeten komen. Soms wordt het onderwerp ook voor kennisgeving aangenomen zonder dat er direct verdere actie op volgt.

 

De inspreker krijgt twee minuten de tijd om in te spreken. Als u wilt inspreken moet u zich van te voren (uiterlijk de woensdag 16.00 uur voorafgaand aan de vergadering) aanmelden bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255 567502 of via mail: griffie@velsen.nl . U wordt geïnformeerd door de griffie als er te veel aanmeldingen zijn of als er andere redenen zijn om niet aan uw verzoek om in te spreken te voldoen.

 

Er kan niet worden ingesproken over:
• Een agendapunt van de raadsvergadering
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
• over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;
• aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.