Schrijf een brief of nodig de raad uit

Schrijf een brief of e-mail aan de gemeenteraad

U kunt informatieve mails en brieven aan raadsleden sturen (dat kan rechtstreeks maar ook via griffie@velsen.nl ) bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderwerp dat op de agenda staat. De griffie stuurt deze brieven door naar alle raadsleden, waarbij deze zelf bepalen in hoeverre ze er rekening mee kunnen en willen houden bij het bepalen van hun standpunten. Soms geven raadsleden een reactie, maar een antwoord namens de hele gemeenteraad krijgt u niet.

 

Wilt u dat een onderwerp in het openbaar onder de aandacht van de gemeenteraad als geheel wordt gebracht, dan moet u een formele brief sturen aan de gemeenteraad. Als de brief is gericht “aan de gemeenteraad”, is ondertekend (dus niet anoniem) en een verzoek of vraag bevat, dan moet de brief altijd worden beantwoord.

 

De gemeenteraad besluit in de eerstvolgende raadsvergadering hoe de brief zal worden afgehandeld. De brief wordt dan dus niet inhoudelijk besproken. U ontvangt bericht over de wijze van afhandelen. Als een brief ter behandeling aan het college van burgemeester en wethouders wordt gegeven, wordt een kopie van het antwoord/afhandeling naar de raadsleden gezonden. Zo kunnen de raadsleden nog vragen stellen aan het college. Als de raadsleden aanleiding zien om de brief van het college te bespreken, ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

 

Alle officieel aan de gemeenteraad gerichte brieven of e-mails worden op de agenda voor de raadsvergadering geplaatst en zijn daarmee een openbaar stuk. U moet er daarom rekening mee houden dat alle brieven dan ook door belangstellenden (bijvoorbeeld de krant) kunnen worden gelezen.

 

Uw brief aan de raad adresseert u zo:
Aan de gemeenteraad van Velsen
t.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

 

Uiteraard mag u de brief ook mailen naar griffie@velsen.nl

 

Nodig de gemeenteraad uit

Raadsleden worden vaak uitgenodigd voor bijeenkomsten, werkbezoeken e.d. Daar maken ze ook graag gebruik van, maar niet altijd lukt het omdat er nogal eens andere afspraken of vergaderingen zijn vastgelegd.

Als u zoveel mogelijk raadsleden in de gelegenheid wilt stellen om ergens bij aanwezig te zijn, is het handig om vooraf bij de griffie na te gaan welke andere afspraken al gepland zijn, dan kunt u daar rekening mee houden. Dat kan via de mail: griffie@velsen.nl of telefonisch 0255-567502.
Ook is het handig om uitnodigingen ruim van tevoren naar de griffie te sturen via griffie@velsen.nl  zodat nog eventuele aanpassingen in de agenda kunnen worden gemaakt. De uitnodiging wordt zo snel mogelijk naar alle raadsleden doorgestuurd.

 

Zoek direct contact met een raadslid of een politieke partij

Iedereen kan een lid van de gemeenteraad bellen, mailen of schrijven. Een overzicht van de raadsleden en hun contactgegevens staat onder het kopje 'Gemeenteraad'.
Het moet wel gaan om een onderwerp dat op het werkterrein van de raad ligt. Zaken zoals een vergunning, een uitkering of een paspoort kan een raadslid niet voor u regelen. U kunt ook invloed uitoefenen door lid te worden van een politieke partij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een raadslid of afdelingsbestuur van een politieke partij. Kijk bij de raadsleden naar de contactinformatie over hun politieke partij.