Santpoort-Noord

Over deze kern

De volgende agendapunten zijn gevonden die gekoppeld zijn aan de kern Santpoort-Noord.

Agendapunten (36)

 1. 8 Bestemmingsplan De Leck en De Bergen
  Raadsvergadering
  05 Jul 2012
 2. 9 Tracékeuze HOV, deeltracé 1
  Raadsvergadering
  05 Jul 2012
 3. 17 Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning project Roos en Beeklaan
  Raadsvergadering
  05 Jul 2012
 4. 8 Groencompensatie Jongeren Ontmoetingsplek Valckenhoeflaan
  Raadsvergadering
  19 Jan 2012
 5. 5 Oprichten 4 woningen aan de Kweekerslaan, Santpoort
  Raadsvergadering
  01 Dec 2011
 6. 15 Verklaring van geen bedenkingen voor oprichting van 2 kunstobjecten bij entrees appartementengebouwen Burg. Weertsplantsoen 49-141 en 153-213 Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  22 Sep 2011
 7. 8 Advies commissie bezwaarschriften inzake het bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp tegen het raadsbesluit van 30 sept. 2010, nr R 10.090
  Raadsvergadering
  14 Jul 2011
 8. 11 Advies commissie Bezwaarschriften inzake het bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp tegen het raadsbesluit van 30 september 2010, nr R10.090
  Raadsvergadering
  16 Jun 2011
 9. 1 Tracékeuze HOV, deeltracé 1
  Carrousel
  07 Jun 2012
 10. 2 Bestemmingsplan De Leck en de Bergen
  Carrousel
  10 May 2012
 11. 1 Bestemmingsplan De leck en De Bergen
  Carrousel
  15 Mar 2012
 12. 2 Groencompensatie Jongeren Ontmoetingsplek Valckenhoeflaan
  Carrousel
  08 Dec 2011
 13. 1 Bestemmingsplan De Leck en De Bergen
  Carrousel
  31 May 2012
 14. 1 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Roos en Beeklaan
  Carrousel
  24 Sep 2012
 15. 1 Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning project Roos en Beeklaan
  Carrousel
  27 Sep 2012
 16. 4 Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten 4 woningen en 6 parkeerplaatsen, Kweekerslaan, Santpoort-Noord
  Carrousel
  27 Sep 2012
 17. 5 Medewerking verlenen aan verzoek tot verlenen vrijstelling ex art. 19, 1e lid WRO voor oprichten minipaarden fokbedrijf Wüstelaan Santpoort
  Carrousel
  16 Sep 2010
 18. 1 Startdocument bestemmingsplan 'De Biezen'
  Carrousel
  08 Jul 2010
 19. 11 Startdocument Roos en Beeklaan
  Raadsvergadering
  01 Jul 2010
 20. 1 Startdocument Roos en Beeklaan
  Carrousel
  17 Jun 2010
 21. 5 Medewerking aan vrijstellingsprocedure ex art. 19, 1 WRO voor het oprichten van een tuinbouwkas op het percel Hangelingerweg 210 te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  22 Apr 2010
 22. 5 Verklaring van geen bedenkingen project Roos en Beeklaan Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  11 Oct 2012
 23. 5 Vrijstelling ex art. 19, lid 1 WRO voor het oprichten van vier woningen en 6 parkeerplaatsen, Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  22 Nov 2012
 24. 5 Voorbereidingsbesluit voor oprichten 4 woningen en 6 parkeerplaatsen aan de Kweekerslaan te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  17 Jan 2013
 25. 6 Vrijstelling ex art 19 lid 1 WRO voor oprichten 4 woningen en 6 parkeerplaatsen aan Kweekerslaan te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  17 Jan 2013
 26. 7 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Vlietweg 16, Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  07 Mar 2013
 27. 6 Voorbereidingsbesluit voor zuidelijke deel van de Curaçaostraat te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  28 Mar 2013
 28. 1 Bestemmingsplan De Biezen
  Carrousel
  04 Apr 2013
 29. 5 Bestemmingsplan De Biezen
  Raadsvergadering
  16 May 2013
 30. 7 verklaring van geen bedenkingen voor project Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  06 Jun 2013
 31. 6 Bosbeekschool - restant boekwaarde
  Raadsvergadering
  26 Sep 2013
 32. 7 Verklaring van geen bedenkingen Hoofdstraat 112-114, Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  26 Sep 2013
 33. 6 Vrijgave krediet voor de bouw van Het Terras te Santpoort Noord
  Raadsvergadering
  16 Jan 2014
 34. 7 Bestemmingsplan Curaçaostraat
  Raadsvergadering
  06 Mar 2014
 35. 13 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord
  Raadsvergadering
  16 Apr 2014
 36. 2 Consultatie bestemmingsplan Santpoort-Noord
  Carrousel
  17 Sep 2015