Over deze site

De gemeenteraad van Velsen heeft vanaf 1 augustus 2017 een nieuwe website: velsen.nl/gemeenteraad. Op deze website (raad.velsen.nl) vindt u alleen nog het archief van de vergaderingen van maart 2010 t/m juli 2017 en de collegeberichten, moties en raadsbesluiten tot 1 juli 2017.